• PHÒNG KINH DOANH
  • skype Sale - Ms Trang
   phone 0936 336 896
   email tqscvn@gmail.com
 • HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
  • skype Consultant - Mr Trung
   phone 0912 401 066
   email tranviettrung7979@gmail.com

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO IATF 16949:2016

Khóa đào tạo tiêu chuẩn và kỹ năng đánh giá nội bộ IATF 16949

Khóa đào tạo kết hợp giữa diễn giải các điều khoản tiêu chuẩn IATF 16949 và hướng dẫn các kiến thức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý IATF 16949
Xem thêm
Đăng ký

Khóa Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ IATF 16949:2016

Khóa đào tạo giúp các bạn có những kiến thức cơ bản về chất lượng, các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Xem thêm
Đăng ký

Khóa Đào tạo 5 Công cụ cốt lõi IATF 16949

Khóa đào tạo giúp các bạn có những kiến thức cơ bản về chất lượng, các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Xem thêm
Đăng ký

Khóa đào tạo Phân tích hệ thống đo MSA

Khóa đào tạo giúp các bạn hiểu rõ hoạt động phân tích hệ thống đo. Hiểu rõ các phương pháp phân tích Bias, GR&R, Kappa...
Xem thêm
Đăng ký

Khóa đào tạo cập nhật FMEA-VDA 2019

Khóa đào tạo giúp các tổ chức cập nhật những thay đổi mới nhất công cụ FMEA&VDA 2019, cách tiếp cận 07 bước, cách xác định điểm S,O,D và AP mới.
Xem thêm
Đăng ký

Khóa đào tạo công cụ SPC Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê

Khóa đào tạo giúp các học viên hiểu rõ sử dụng các biểu đồ kiểm soát X-MR, Xbar-R, u-char, p-chart, các chỉ số đo lường quá trình Cp, Cpk, Pp, Ppk
Xem thêm
Đăng ký

CÁC KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU