CÔNG TY TQSC VIỆT NAM TƯ VẤN IATF 16949 VDA6.3 ISO 9001 14001 45001

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA CÔNG TY TQSC VIỆT NAM

XEM CHI TIẾT

TƯ VẤN ISO

_____

TQSC Việt Nam là một công ty chuyên về dịch vụ tư vấn, đào tạo các Hệ thống Quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế tại Việt Nam.
Với châm ngôn: " MANG LẠI GIÁ TRỊ LÂU DÀI CHO KHÁCH HÀNG ", chúng tôi tập trung tư vấn và hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý tối ưu nhất cho khách hàng. Chúng tôi đã được hơn 100 doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn dịch vụ tư vấn.

Tư vấn ISO 9001:2015

Đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ luôn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng
XEM CHI TIẾT

Tư vấn IATF 16949:2016

Tư vấn và đào tạo hệ thống quản lý chất lượng cho ngành ô tô, xe máy
XEM CHI TIẾT

Tư vấn ISO 14001:2015

Hệ thống tiêu chuẩn quản lý môi trường, cung cấp các công cụ thực tiễn cho các công ty và tổ chức
XEM CHI TIẾT

Tư vấn ISO 45001

Hệ thống tiêu chuẩn quản lý môi trường, cung cấp các công cụ thực tiễn cho các công ty và tổ chức
XEM CHI TIẾT

Tư vấn BSCI - EICC

BSCI tư vấn, đào tạo tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội.
XEM CHI TIẾT

Tư vấn MLC 2006

Công ước Lao động Hàng hải được thông qua vào ngày 23/02/2006
XEM CHI TIẾT

TQSC VIỆT NAM LÀ MỘT CÔNG TY CHUYÊN VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN, ĐÀO TẠO CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ
THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM. VỚI CHÂM NGÔN:
" MANG LẠI GIÁ TRỊ LÂU DÀI CHO KHÁCH HÀNG "

ĐÀO TẠO ISO

_____

TQSC Việt Nam là một công ty chuyên về dịch vụ tư vấn, đào tạo các Hệ thống Quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế tại Việt Nam.
Với châm ngôn: " MANG LẠI GIÁ TRỊ LÂU DÀI CHO KHÁCH HÀNG ", chúng tôi đã đào tạo
thành công cho hơn 100 doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đào tạo ISO 9001:2015

Đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ luôn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng
XEM CHI TIẾT

Đào tạo IATF 16949:2016

Tư vấn và đào tạo hệ thống quản lý chất lượng cho ngành ô tô, xe máy
XEM CHI TIẾT

Đào tạo ISO 14001:2015

Hệ thống tiêu chuẩn quản lý môi trường, cung cấp các công cụ thực tiễn cho các công ty và tổ chức
XEM CHI TIẾT

Đào tạo ISO 45001

Hệ thống tiêu chuẩn quản lý môi trường, cung cấp các công cụ thực tiễn cho các công ty và tổ chức
XEM CHI TIẾT

Đào tạo BSCI - EICC

BSCI tư vấn, đào tạo tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội.
XEM CHI TIẾT

Đào tạo các công cụ chất lượng

Các khóa đào tạo công cụ cải tiến Kaizen, 5S3D, Problem Solving, SPC, 7QC tools
XEM CHI TIẾT

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

_____

TQSC Việt Nam là một công ty chuyên về dịch vụ tư vấn, đào tạo các Hệ thống Quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế tại Việt Nam.
Với châm ngôn: " MANG LẠI GIÁ TRỊ LÂU DÀI CHO KHÁCH HÀNG ", chúng tôi đã đào tạo
thành công cho hơn 100 doanh nghiệp tại Việt Nam.

 

 

TIN TỨC
_____