FMEA đã có phiên bản mới (AIAG&VDA FMEA)
logo

Các thay đổi trong công cụ FMEA  mới

Để giúp các nhà sản xuất ô tô cải thiện được quá trình Phân tích sai lỗi và tác động (FMEA), Tổ chức AIAG đã kết hợp với tổ chức VDA sửa đổi các hướng dẫn FMEA trước đây thành Sổ tay FMEA mới. Sổ tay FMEA mới này được đánh giá là đầy đủ và tiếp cận dễ dàng hơn so với trước.

Sổ tay AIAG&VDA FMEA sẽ được thay thế cho phiên bản trước đó AIAG FMEA (Phiên bản 4). Đối với các sản phẩm mới thì các tổ chức bắt buộc phải cập nhật theo phiên bản FMEA mới, còn đối với các sản phẩm đã được triển khai FMEA theo phiên bản cũ thì các công ty có thể cân nhắc việc cập nhật này.

Một số thay đổi chính trong FMEA mới:

  1. Sự thay đổi đáng chú ý nhất trong FMEA mới là cách tiếp cận theo 07 bước. Cách tiếp cận này có cấu trúc chặt chẽ hơn và các rủi ro được giải quyết một cách toàn diện hơn.
  2. Thay vì DFMEA và PFMEA thì tại phiên bản mới còn bổ sung thêm FMEA-MSR (Monitoring and System Response FMEA)
  3. Các yêu cầu “chức năng” trong mẫu FMEA (cũ) được phân chia làm 3 cấp trong mẫu FMEA (mới). Điều này giúp chỉ ra các tác động của sai lỗi rõ ràng hơn.
  4. Điểm rủi ro tiềm ần RPN (Risk Priority Numbers) được thay thế bằng mức độ ưu tiên AP (Action Priority). Theo đó Mức độ ưu tiên AP được xác định làm 3 cấp: Mức độ ưu tiên cao (High AP level), trung bình (Medium AP level) và thấp (Low AP level). Như vậy việc xác định hành động cải hiện cũng dễ dàng hơn.
  5. “Hành động Tối ưu hóa” (Optimization) sẽ thay thế cho “Hành động đề xuất” (Recommended Action) đồng thời bổ sung thêm các cột “Tình trạng” và “Hành động được thực hiện”

Đăng ký đào tạo tại đây: https://bit.ly/2vxYk7d

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TQSC VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 17/329 đường Ngô Gia Tự, Thành phố Hải Phòng

Hotline:  0936 336 896 (Ms Trang)

Email: tqscvietnam@gmail.com

Web: http://isodoanhnghiep.com

CỘNG ĐỒNG